Milica Miličević

PROGRAM ZA RODITELJE

Trenutak pažnje

     

  • Cilj ovog programa je upoznavanje roditelja sa mindfulness tehnikama i alatima koje mogu primeniti u okviru svoje porodice kako bi se svesnije suočili sa svakodnevnim izazovima koje roditeljstvo donosi. Radionice su interaktivnog karaktera. Sadržaj je osmišljen tako da podržava stvaranje harmonične atmosfere u porodici, vrednovanje sadašnjeg trenutka, osvešćivanje starih i moguć razvoj novih navika radi postizanja kvalitetnijeg porodičnog života.

      Plan radionica:

  1. Svesno roditeljstvo

Na prvom susretu ćemo se baviti mindfulness metodama koje utiču na razvoj svesnog, a ne savršenog roditelja. Kroz praktične primere, dečije ponašanje koristimo kao putokaz ka samoosvešćivanju. 

  1. Uticaj stresa na odnos sa detetom

Stres postaje neizbežan deo svakodnevnice što utiče i na odnose u porodici. Mindfulness ima veliki uticaj na smanjen stepen napetosti, “bistriji” pogled na stresne situacije i svesnije reakcije na iste. Upoznajte se sa tehnikama koje možete koristiti svakodnevno kako biste pomogli stvaranje što sigurnije i harmoničnije atmosfere za odrastanje i razvoj vaše dece.

  1. Moć komunikacije

Teranje inata, svađa sa bratom ili sestrom, neispunjavanje obaveza i drugi oblici ponašanja mogu biti frustrirajući za svakog roditelja, a često nastaju zbog načina na koji komunicirate sa decom. Šta je ono što Vi kao roditelj možete promeniti? Svesnija komunikacija je ključ za rešavanje mnogih nedoumica ukoliko joj se posveti pažnja što ćemo i učiniti tokom treće radionice.

  1. Razvoj dečije pažnje kod kuće

Saznajte kako da iskoristite opuštene porodične trenutke za razvoj pažnje vaše dece kroz jednostavne mindfulness aktivnosti u kojima može učestvovati cela porodica.

  1. Emocionalna inteligencija

Razvijanje emocionalne inteligencije je bitno za kasnije formiranje samopouzdane i samosvesne osobe spremne na promene. Ukoliko želite da Vaše dete bude emocionalno inteligentno, pokažite mu svojim primerom kako to da postigne. Otkrićete osnove emocionalne inteligencije, kako da je razvijete kod sebe, a samim tim i u okviru Vaše porodice.

  1. Reframiranje

Tokom poslednje radionice, bićete u prilici da svoja iskustva, misli ili osećanja sagledate iz različitih uglova što je jedan od ciljeva našeg tima. To Vam može omogućiti drugačiji pristup rešavanju problema i bolje vladanje u datoj situaciji.