Poremećaji pažnje su stanja koja karakterišu teškoće sa koncentracijom, mirovanjem, a često i teško kontrolisanje emocija.

Osnovni poremećaj pažnje je rasejanost (aproseksija). Ona može biti dvojaka:

  1. po tipu „rasejanog naučnika“
  2. po tipu „rasejanog učenika“-kod dece se primećuje ovaj tip poremećaja pažnje, jer nije

došlo do razvoja postojanosti pažnje. Nepostojanost pažnje je normalna pojava kod male

dece, ali kod dece školskog uzrasta, ovaj poremećaj ukazuje na propuste roditelja u vaspitanju deteta.

Simptomi poremećaja pažnje mogu se primetiti kod dece na uzrastu od 3 godine ali se jasno pokazuju u školi.

Dete sa smanjenom pažnjom u školi je:

– nedovoljno skoncentrisano na času,
– ima probleme da završi zadatke, „brzo mu „dosadi“,
– teško mu je da informaciju sasluša do kraja
– teško prati uputstva
– gubi stvari, zaboravlja svoje obaveze
– deluje odsutno, čak i kada mu se direktno obraćate . . .