Roditelj + Dete = Tim

Program sadrži dva modula koja sadrže 7 radionica koje se održavaju jednom nedeljno, u trajanju od 90 minuta.

Prijavite se: