Milica Miličević

TRENUTAK PAŽNJE

Program za roditelje

Program za roditelje

  • Kroz ovaj program učite se da budete podrška. Pojmovi koje dotičemo su: komunikacija, stres dečija pažnja, emocionalna inteligencija, samopouzdanje, reframiranje, . . .
  • Cilj ovog programa je upoznavanje roditelja sa mindfulness tehnikama i alatima koje mogu primeniti u okviru svoje porodice kako bi se svesnije suočili sa svakodnevnim izazovima koje roditeljstvo donosi. Radionice su interaktivnog karaktera. Sadržaj je osmišljen tako da podržava stvaranje harmonične atmosfere u porodici, vrednovanje sadašnjeg trenutka, osvešćivanje starih i moguć razvoj novih navika radi postizanja kvalitetnijeg porodičnog života.