Poremećaj pažnje

Poremećaji pažnje su stanja koja karakterišu teškoće sa koncentracijom, mirovanjem, a često i teško kontrolisanje emocija. Osnovni poremećaj pažnje je rasejanost (aproseksija). Ona može biti dvojaka: došlo do razvoja postojanosti pažnje. Nepostojanost pažnje je normalna pojava kod male dece, ali kod dece školskog uzrasta, ovaj poremećaj ukazuje na propuste roditelja u vaspitanju deteta. Simptomi poremećaja pažnje […]