Programi su namenjeni roditeljima i deci.

Realizuju se kroz interaktivne radionice, koje se održavaju jednom sedmično (preko ZOOM-a). Radionice traju od 45 do 90 minuta, zavisno da li je radionica u programu za roditelje ili u programu za decu.

Programi za roditelje traju 6 nedelja, a program za decu traje 5 nedelja.

Program za decu je namenjen  uzrastu od 6 do 12 godina. 

Rad sa psihologom podrazumeva besplatne konsultacije, putem kojih možete da se posavetujete sa našim psihologom, savetnikom u Geštalt terapiji i ako je potrebno, zakažete razgovor koji se odvija kroz direktnu komunikaciju (1:1), u terminu koji Vama odgovara. Razgovori sa psihologom se ne odvijaju online.